Poll: Vjetroelektrane budućnosti
Smatrate li da BiH ima potencijal da postane lider u korištenju vjetroelektrana kao obnovljivog izvora energije?
Home | Nafta | Rafinerija u Bosanskom Brodu, osim što zagađuje okolinu, tone pod gubicima i smanjuje preradu!

Rafinerija u Bosanskom Brodu, osim što zagađuje okolinu, tone pod gubicima i smanjuje preradu!

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
image

Rafinerija nafte Bosanski Brod u prošloj godini je nastavila da gomila gubitke, kratkoročne obaveze su premašile njenu obrtnu imovinu za 15 miliona KM, prerada sirove nafte je u padu, a nastavak poslovanja zavisi od konstantne podrške matičnog ruskog preduzeća „Njeftegazinkor“, ozbiljno je upozorenje revizora.

Nezavisna revizorska kuća KPMG dala je mišljenje sa rezervom Rafineriji Brod u revizorskom izvještaju za prošlu godinu, a među glavnim zamjerkama su naveli da sumnjaju da je vrijednost nekretnina preduzeća manja od one koju je rukovodstvo prikazalo.

„Postoje indikacije da je nadoknadivi iznos nematerijalnih sredstava te nekretnina, postrojenja i opreme niži od njihove sadašnje neto vrijednosti koja iznosi 742,1 miliona KM“, navodi se u izvještaju.

Pored toga revizori  su kazali da je gubitak Rafinerije nafte Brod u prošloj godini iznosio čak 71,5 miliona KM, dok je akumulirani gubitak premašio 591 milion maraka. Kratkoročne obaveze Rafinerije Brod premašivale su obrtnu imovinu za 15,7 miliona KM.

„Sposobnost preduzeća da nastavi poslovanje u skladu sa principom vremenske neograničenosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva. Matično društvo „Zarubežnjeft“ je 15. marta 2017. godine dostavilo pismo podrške društvu u kojem se obavezalo da mu pruži svu neophodnu finansijsku podršku za narednih 12 mjeseci kako bi nastavilo sa redovnim poslovanjem“, ističe se u izvještaju.Iz izvještaja je vidljivo da  Rafinerija nafte Brod ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima.

Prihodi Rafinerije od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u 2016. godini, iznose 76,5 miliona KM, i to skoro svi (76,4 mil. KM) odnose se na prihod ostvaren od uslužne prerade sirove nafte za povezano pravno lice „Optima Grupa“.


U toku 2016. godine Rafinerija Brod je ukupno preradila 867.000 tona sirove nafte, što je za oko 50.000 tona manje u odnosu na 2015. godinu, kada je preradila je 913.000 tona sirove nafte. U odnosu na 2014. kada je prerađeno 990.000 tona taj pad je još drastičniji.

Ukupna bruto potraživanja od kupaca na kraju 2016. su iznosila 39,2 miliona KM, i najvećim dijelom, u iznosu od čak 32,7 miliona KM se odnose na potraživanje od povezanog pravnog lica „Optima Grupa“, a po osnovu potraživanja za uslužnu preradu sirove nafte.

Rafinerija ima više kredita koje su joj odobrila povezana lica, a lani je samo po osnovu kamata tim firmama platila 32,1 milion KM. Od tog iznosa matičnom preduzeću „Njeftegazinkor“ je plaćeno 23,9 miliona KM, dok se 8,1 miliona KM odnosi na rashode kamata po osnovu kredita dobijenih od povezanog preduzeća „Zarubežnjeft“.

Revizori su upozorili da Rafinerija nafte ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima te da iako rukovodstvo preduzeća smatra da posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa tim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od njihovog tumačenja.„Rukovodstvo društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje društva“, dodaje se u izvještaju.

Dugoročne obaveze Rafinerije prema Poreskoj upravi RS na kraju 2016. godine iznosile su 74,3 miliona KM i odnose se na reprogramirane poreske obaveze za neizmireni porez na promet, kao i neizmirene poreze i doprinose na lična primanja.

Reprogramirane poreske obaveze su odobrene beskamatno, a prema ugovoru iz 2008. trebale su da budu izmirene do 1. jula prošle godine.

„Novim rješenjem Poreske uprave RS društvu je produžen rok za plaćanje reprogramiranih poreskih obaveza sa devet na dvanaest godina (do 1. jula 2019. godine), uz povećanje grejs perioda sa četiri na sedam godina“, navodi se u izvještaju kojeg prenosi portal Capital.Energetika.ba / SB

: Podijeli sa drugima
  • email Pošalji prijatelju
  • Dodaj na Facebook
image
"Elektrokrajina" Banjaluka je i dalje posvećena razvoju i unapređenju poslovanja, poboljšanju finansijskih rezultata i kao takva i dalje ide u budućnost i ostaje najveće distributivno preduzeće u RS, izjavila je to danas Seka Kuzmanović, direktor "Elektrokrajine", na obilježavanju 70 godina ovog preduzeća....
opširnije »
image
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj je redovitoj sjednici izdala dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva: „EKO ENERGY“ d.o.o. Tešanj i „MiniWat“ d.o.o. Travnik....
opširnije »
image
Bosna i Hercegovina je na uvoz električne energije u prvom kvartalu ove godine potrošila 82,1 miliona KM, izvještava Indikator.ba na osnovu podataka Agencije za statistiku....
opširnije »