Poll: Vjetroelektrane budućnosti
Smatrate li da BiH ima potencijal da postane lider u korištenju vjetroelektrana kao obnovljivog izvora energije?
Home | Zaštita okoline | Čibukčić: Ponosni smo na realizirane projekte, a bit će ih još više

Čibukčić: Ponosni smo na realizirane projekte, a bit će ih još više

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
image Fuad Čibukčić

Povodom Svjetskog dana okoliša koji se obilježava danas, 5. juna, razgovarali smo s direktorom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuadom Čibukčićem.

U intervjuu Čibukčić je govorio o aktivnostima Fonda u proteklom periodu u oblasti zaštite okoliša, rješavanju problema kvaliteta zraka u bh. gradovima i planovima Fonda u bližoj budućnosti.

Danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, na koji način Fond obilježava ovaj dan?

Radi jačanja svijesti u svim segmentima društva o potrebi zaštite okoliša, prirode, biodiverziteta i potrebi osnivanja novih posebno zaštićenih područja, prema globalnim smjernicama UNEP-a za ovaj dan, Fond ove godine organizira panel-diskusiju o ovogodišnjoj globalnoj temi “Povezanost ljudi s prirodom” i svečanu dodjelu nagrada, uz podršku UNEP-a. U tu svrhu proveden je konkurs Fonda za izradu najboljih fotografija i slogana o istoj temi.

Zaštićena područja

Gdje će biti upriličen događaj?

U prostoru Zemaljskog muzeja, što nam je posebno drago, jer Fond kontinuirano podržava ovaj muzej kroz sufinansiranje projekata iz oblasti istraživanja biodiverziteta, čuvanja i unapređenja zbirki. Događaju će prisustvovati nevladine i međunarodne organizacije, diplomatska predstavništva koja rade u oblasti zaštite okoliša, kao i predstavnici lokalne i federalne uprave. Uz sagovornike iz oblasti održivog turizma, obrazovanja, medija, kao i upravljanja zaštićenim područjima, prisustvovat će gospođa Ana Soldo, Tim Clancy, Damir Marjanović i Adnan Rondić, a očekujemo vrlo kvalitetan panel.

Šta je Fond u proteklom periodu uradio u oblasti zaštite okoliša, budući da ste relativno mlada institucija čija je uloga pružanje finansijske podrške aktivnostima očuvanja i poboljšanja kvaliteta okoliša FBiH?

Fond je od 2010. do danas objavio 11 javnih poziva za dodjelu sredstava za projekte i programe iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Sredstva se ostvaruju iz okolišnih naknada, a do sada su zakonskom regulativom propisane naknade zagađivača zraka, naknade po osnovu zagađenja okoliša od kesa tregerica debljine do 20 mikrona i posebne naknade za okoliš koje se plaćaju pri svakoj registraciji motornih vozila. Sredstva prikupljena po osnovu Zakona o Fondu najprije se raspodjeljuju 70 posto prema Kantonima, a 30 posto ostaje u Fondu za provođenje projekata. Treba napomenuti da Fondu pripada i 15 posto sredstava prikupljenih na osnovu Zakona o vodama.

U skladu s prilivom sredstava i njihovom namjenom, projekti koji se sufinansiraju sredstvima Fonda najvećim dijelom se odnose na problematiku zaštite voda u Federaciji BiH. S obzirom na to da je sektor zaštite voda na vrhu ljestvice u pogledu nagomilanih problema u svim njegovim segmentima, ona je ujedno i oblast koja se prožima kroz sve programske obaveze Fonda, u prvom redu finansijske.

Fond raspisuje mnogo javnih poziva. Kakvi su rezultati?

Fond je u 2016. godini raspisao dva javna poziva za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša, na osnovu kojih su odobrena 143 projekta, čiji je ukupni budžet oko 10 miliona KM, a trenutno je aktivan prvi javni poziv u ovoj godini.

Osim toga, u prethodnoj godini potpisana su i dva ugovora po odluci Vlade FBiH ugovorne vrijednosti oko 1,9 miliona KM.

Za projekte energetske efikasnosti Fond je putem javnih poziva u toku 2016. godine izdvojio sredstva za devet projekata i to za projekte izrade detaljnih energijskih audita za javni sektor i industriju, uspostavu energijski efikasne i ekološke javne rasvjete, te uvođenje i poboljšanje cjelovite regulacije, automatizacije i upravljačkih sistema radi smanjenja potrošnje energije.

Ističemo, u smislu osmišljavanja novih finansijskih mehanizama, da je u avgustu 2016. godine raspisan prvi javni poziv za dodjelu (povratnih) sredstava iz Revolving fonda za projekte energetske efikasnosti, s ciljem stvaranja energijskih i ekonomskih ušteda, odnosno korištenja zajmova za troškove ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti. Ovaj javni poziv je bio namijenjen i javnom i privatnom sektoru za projekte povećanja energetske efikasnosti u javnim i industrijskim objektima te industrijskim procesima. Za finansiranje odobrena su tri projekta u iznosu oko 370.000 KM.

Impresivni podaci

U 2016. godini nastavljena je uspješna realizacija programa „Zeleni ekonomski razvoj“ u partnerstvu s Razvojnim programom UN-a (UNDP).

- U FBiH u prošloj godini kroz ovaj program provedene su mjere povećanja energetske efikasnosti na 26 javnih objekata. S obzirom na sve benefite koje generira energetska efikasnost, izrađena je analiza prije i poslije izvršenih mjera energetske efikasnosti, koja je dala impresivne podatke. Naime, ustanovljeno je da za svaki miliom KM koji uložimo u mjere povećanja energetske efikasnosti stvorimo oko 50 radnih mjesta na nivou godine u građevinskom sektoru.

Također, zabilježeni su drugi primjeri društvenih benefita gdje su pojedine institucije novac od ostvarenih ušteda uložile u neke druge svrhe, poput nabavke novog CT aparata, opreme za djecu s posebnim potrebama, proširenje kapaciteta i slično.

Ističem i saradnju Fonda s Njemačkom razvojnom agencijom GIZ, koja pruža kontinuiranu tehničku asistenciju svim nivoima, čija je zadaća uspostava politike energetske efikasnosti u FBiH.

Fond je iz sredstava za hitne intervencije i sanacije šteta u općinama Vareš, Žepče, JP „Vjetrenica“ i rezervatu Buhovo iz Širokog Brijega u 2016. godini izdvojio ukupno 330.000 KM. Krupni pomaci u implementaciji Strategije zaštite okoliša su postignuti kada je u pitanju uspostavljanje mreže monitoringa kvaliteta zraka, što se realizira s Federalnim hidrometeorološkim zavodom.

Prepoznat je i niz projekata za koje su stigle preporuke resornih ministarstava i Vlade FBiH, kao što su kanalizacioni sistem Cazina, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Gradačca... Također, Fond je u 2016. godini kao posebnu stavku izdvojio i projekte zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla, kao poseban doprinos realizaciji Strategije zaštite okoliša.

Možete li izdvojiti neke značajnije projekte?

U Fondu smo ponosni što aktivno sudjelujemo u pripremnim aktivnostima kapitalnih projekata i to „Master plana vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo“, čija novelacija je potrebna radi definiranja narednih koraka za konačno rješavanje problema osiguranja neometanog vodosnabdijevanja stanovnika Kantona Sarajevo. S ovim je povezan i projekt „Čista Miljacka“, koji će obuhvatiti niz aktivnosti zaštite vodotoka KS i to ne samo rijeke Miljacke već i Zujevine, Željeznice, Dobrinje i konačno rijeke Bosne. U kontekstu efikasnog korištenja enegije i poboljšanja kvaliteta zraka ističemo svoj doprinos projektu „Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva“, gdje je Fond sufinansirao izradu Studije opravdanosti, organizirao javnu prezentaciju rezultata studije i aktivno učestvuje na daljnjoj implementaciji. Fond je pružio svoj doprinos i u realizaciji kapitalnih projekata zaštite voda od značaja za FBiH, posebno za općine u WATSAN programu kredita EIB, te kanalizacionih sistema gradova Bihaća i Mostara.

Od kapitalnih projekata čija je realizacija u toku, a koji se sufinansiraju sredstvima Fonda, izdvajam projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću, izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora Grada Mostara, rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu, izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu.

U proceduri je i izrada Studije utvrđivanja područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate u FBiH, izrada glavnog projekta daljinskog grijanja za gradsko i prigradsko područje općine Banovići i niz drugih, jednako važnih.

Šta je s rješavanjem problema kvaliteta zraka u bh. gradovima?

Poboljšanje kvaliteta zraka moguće je postići isključivo sistemskim rješenjima u svim oblastima povezanim s kvalitetom zraka u urbanim sredinama. U tom smislu, potrebna je koordinacija svih institucija za dugoročno rješavanje problema zagađenja zraka, poboljšanje zakonske regulative iz oblasti zaštite zraka i naknada za zagađenje zraka, kao i osiguranje dosljednog provođenja provedbenih propisa.

Potrebno je tražiti sveobuhvatna rješenja kroz prostorno planiranje, regulacione planove, savremena saobraćajna rješenja, rješavanje pitanja nelegalne gradnje, kontrole kvaliteta goriva u kućnim ložištima i motornim vozilima i dr.

Ne treba pribjegavati kratkoročnim rješenjima, kao što je subvencija energenata, već treba prednost dati efektivnijem i dugoročnijem rješenju - ulaganje u smanjenje potrošnje energije kroz mjere energetske efikasnosti.

Ovdje je dobro naglasiti i da prethodno spomenuti projekt vezan za izgradnju toplovoda Kakanj – Sarajevo vodi ka tome cilju - ostvaruju se preduvjeti za priključenje kotlovnica te zamjenu postojećih individualnih ložišta, a čime bi bili postignuti značajni efekti poboljšanja kvaliteta zraka, i to smanjenje emisija čvrstih čestica, smanjenje emisija NOX i SO2, te smanjenje emisija CO2.

Slijedom strateških dokumenata, u javnim pozivima Fond redovno objavljuje lotove namijenjene projektima iz oblasti zaštite zraka, kao i lotove namijenjene povećanju energetske efikasnosti. Od posebnog interesa i značaja su projekti koji se bave zaštitom zraka u urbanim sredinama, kao što su uvođenje vozila na ekološki prihvatljiva goriva u gradski saobraćaj, inovativna tehničko-tehnološka rješenja u saobraćaju, projekti prostornog i urbanističkog planiranja radi poboljšanja kvaliteta zraka, odnosno projekti sadnje parkova, proširenja mreže biciklističkih staza i sl.

Cjelovit pristup Fonda u ovoj problematici pokazuje i kontinuirana finansijska podrška uspostavi funkcionalne federalne mreže stanica za praćenje kvaliteta zraka Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Inozemna ulaganja

Kakvi su planovi Fonda u bližoj budućnosti?

Fond nastoji ostvariti uvjete za kvalitetna ulaganja kojima će se pojačavati mjere zaštite okoliša i razvoj domaćeg tržišta za finansiranje projekata zaštite okoliša, a istovremeno osigurati i dodatna sredstva za ulaganja u tom području koja danas imaju poseban značaj za održivi privredni razvoj.

Osim sudjelovanja u većim infrastrukturnim projektima od značaja za Federaciju BiH, Fond nastavlja s kontinuiranom finansijskom podrškom većine do sada podržanih projekata dok se oni ne realiziraju u punom kapacitetu.

Od posebnog interesa za Fond svakako je i realizacija projekta vezanih za obnovljive izvore energije. Naime, tokom boravka na međunarodnom kongresu Intersolar u Minhenu, u kontaktu s brojnim svjetski poznatim kompanijama iz oblasti proizvodnje i distribucije opreme za korištenje solarne energije, prepoznat je njihov interes za moguća ulaganja u izgradnju energetskih postrojenja na području BiH, a posebno Hercegovine.

Fond će nastaviti s dosadašnjom uspješnom saradnjom s međunarodnim organizacijama, kao što su UNDP, GIZ, EBRD, KfW i USAID.
Lokalne zajednice žele aktivnu saradnju s Fondom

Kakva je saradnja s lokalnim zajednicama u realizaciji projekata?

Fond je osmislio programsku aktivnost podrške lokalnim zajednicama i ona je vrlo dobro prihvaćena u smislu da lokalne zajednice žele aktivnu saradnju s Fondom i trude se da unaprijede kvalitet aplikacija za sredstva. Pokrenuti su mnogi projekti koji su stajali duže vrijeme, a i nerazvijena područja su dobila šansu da realiziraju vlastite projekte. Osim toga, Fond se svojim zalaganjem nametnuo kao lider u oblasti energetske efikasnosti u FBiH, tako da i programske aktivnosti prate ovaj trend.Energetika.ba / Avaz

: Podijeli sa drugima
  • email Pošalji prijatelju
  • Dodaj na Facebook
image
Kontroverzna odluka britanske vlade da odobri izgradnju nuklearne elektrane Hinkley Point koštaće britanske potrošače električne energije više milijardi funti nego što je prvobitno predviđeno, saopštila je danas britanska Nacionalna revizorska kancelarija (NAO)....
opširnije »
image
Svjetska organizacija za zaštitu prirode - WWF, u okviru programa "Zaštićena područja za prirodu i ljude" - terenski projekt Una, u srijedu je u Kulen Vakufu izvršila primopredaju 11 štandova Nacionalnom parku Una za uspostavu eko tržnica na području Nacionalnog parka. ...
opširnije »
image
Nacrt zakona o gasu RS proširuje nadležnosti entiteta, i hitno ga treba mijenjati – stav je Evropske energetske zajednice....
opširnije »